Cauta oferte

Politica confidentialitate
www.intermont.ro este un site aflat in proprietatea INTERMONT SRL Sinaia, care in calitate de administrator, respecta caracterul privat si securitatea informatiei furnizate de catre dvs. atunci cand utilizati acest site, inclusiv a datelor cu caracter personal. Prin utilizarea sitului www.intermont.ro acceptaţi politica de confidenţialitate a datelor prezentată în cele ce urmează. Politica de confidenţialitate se referă la colectarea şi utilizarea informaţiilor personale pe care ni le furnizaţi atunci când vizitaţi acest site.
Ne rezervăm dreptul de a modifica si actualiza in orice moment continutul, fara notificarea prealabila a utilizatorului. Utilizatorul va avea acces permanent la politica de confidentialitate pentru a putea consulta in orice moment ultima variantă .
Aceste reguli se aplica exclusiv pentru situl intermont.ro . şi nu au nici un efect asupra siturilor către care avem legaturi .
 
Folosirea site-ului www.intermont.ro este posibila fara dezvaluirea de catre dvs. a datelor personale.
Anumite servicii oferite de site pot fi oferite doar in urma introducerii voluntare de date cu caracter personal la completarea unor campuri, pentru adaugarea anunturilor.

Dacă doriţi să folosiţi unele din serviciile pe care vi le oferim este posibil să vă fie cerute informaţii personale ca: nume, adresa de e-mail, adresa de domiciliu, numere de telefon , prin introducerea voluntara de date cu caracter personal la completarea unor campuri, pentru adaugarea cererilor sau anunturilor. 
www intermont.ro poate colecta de la dvs. date cu caracter personal numai atunci când acceptaţi voluntar şi în cunoştinţă de cauză trimiterea lor către noi.

Este posibil atunci când vizitaţi situl, ca date despre dvs., (care nu vor fi afisate pe site): IP-ul cu care accesati site-ul , browser-ul folosit , să fie colectate şi de terte părţi, ca de exemplu sisteme de contorizare a traficului şi sisteme de publicitate online. www.intermont.ro doreste si intentioneaza sa protejeze integritatea datelor personale inregistrate, fiind folosite doar în scopul în care au fost prezentate. Angajaţii noştri şi furnizorii de servicii legate sau asociate cu sistemele noastre de informaţii vor respecta confidenţialitatea oricăror informaţii personale aflate în posesia noastră. Noi nu ne vom asuma răspunderea pentru cazuri/accidente care duc la accesari neautorizate ale informaţiilor dvs. personale. Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite fara consimtamantul dvs. cu exeptia cazului cand acestea sunt solicitate de catre organele de specialitate, conform legislatiei in vigoare. Legatura prin internet nu este garantată ca fiind în totalitate sigură.
 
www.intermont.ro intentioneaza sa protejeze integritatea datelor personale inregistrate, prin revizuirea şi actualizarea măsurile de securitate în concordanţă cu tehnologiile si legislatia actuale.

INTERMONT SRL este operator de date cu caracter personal inscris la nr. 0018224 in registrul de evidenta al ANSPDCP, conform legii 677/ 2001.
INTERMONT SRL prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate: nume, prenume, telefon, email, adresa, nume de utilizator, serie si numar act de identitate, CNP, date privind bunurile detinute, semnatura.
Scopul colectarii datelor este furnizarea de servicii de intermediere si consultanta imobiliara in vederea efectuarii unor tranzactii imobiliare.
Clientul este de acord cu furnizarea datelor cu caracter personal si intelege ca furnizarea de prestari servicii in scopul incheierii unor tranzactii imobiliare nu pot fi facute fara furnizarea datelor personale solicitate de catre INTERMONT SRL.
In cazul in care nu sunteti de acord cu furnizarea dateler dumneavoastra personale, solicitate de catre INTERMONT SRL, operatorul nu va poate pune la dispozitie informatii si nici nu va poate oferi serviciile sale. Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator şi sunt dezvaluite numai autoritatilor publice centrale/locale, potrivit legii.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, INTERMONT SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice vizate.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, cu respectarea legii şi să solicitaţi ştergerea acestora, conform legii. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail: imobiliare@intermont.ro
In baza legii 677/2001 operatorul INTERMONT SRL a adaptat si implementat cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal, utilizand metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.